Matariki 2016

Be part of Matariki Festival 2016

Matariki Festival heralds the Māori New Year in Tāmaki Makaurau. It is New Zealand’s premier Māori winter festival that provides a window into Te Ao Māori through stories, entertainment, discussions, performance, food and art.

The festival provides an opportunity to create an environment where communities can come together to reflect and celebrate our unique Māori tikanga as they relate to the season of Matariki.

We are currently planning for 2016!

Auckland Council website

History of MatarikiHe Korero Tuku Iho mo Matariki

The rising of the star constellation known as Matariki is an important time in the Maori calendar. It heralds in the Maori New Year, which is a time to connect with, and give thanks to the land, sea and sky. Ko te kāhui whetū e mōhiotia nei ko Matariki he wā nui tonu i roto i te maramataka Māori, ko te karere ia o te tau hou Māori. Ko te wā hei tāpae atu, hei tuku mihi ki te whenua, te moana me te rangi. He wā anō hoki e tūhono ai te hapori ki te poroaki i te tau kua hipa, ki te whakanui me te whakatika atu mō te tau e tū mai nei. Me āhei i konei te kai tahi, te karakia, te ngahau tahi, te manaaki tangata me te oha mātauranga.

It is also a time for the community to come together and acknowledge the year gone by, as well as, to celebrate and prepare for the year ahead. This involves the sharing of kai (food), rituals, entertainment, hospitality and knowledge. Mai rā anō he kaitaki ara whakatere te kāhui whetū nei mō te Māori, me te tohu hoki i te āhua o ngā wā o te tau kei te oho mai. Ki te mahea te kitea atu he tohu tera te mahana me te whaihua o te tau kei te heke mai.

Historically, the star cluster was a navigational aid for Maori and an indicator of the coming seasons. If the stars were clear, it was a sign that the year ahead would be warm and productive.