He Kōrero mō Matariki

He tohu whakahirahira te putanga mai o te kāhui whetū o Matariki i te rangi ki te maramataka Māori - he tohu tīmatanga o te tau hou Māori.
Ki te Māori, i tāpirihia ngā āhuatanga o te ao kōkōrangi ki ngā wāhanga katoa o te tirohanga tangata. I ngā pō, i noho mātakitaki ai ngā tohunga kōkōrangi, i titiro whakatātare ai ki te whānau mārama - ngā whetū, ngā aorangi, te hononga o te whānau mārama ki nga wāhanga o Papatūānuku, ki te moana, ki ngā ara wai. He āhuatanga whaiaro tō te whānau mārama, ā, nā kōna ēra i tapa. I whakairohia ngā kōrero kōkōrangi ki ngā tāhuhu kōrero o te iwi.

I mua, ko ēnei whakanuitanga i te Tau Hou he take e huihui ai ngā hapori, ki te poroaki i te tau kua hipa me te aro atu ki te tau e heke mai nei. He wā hoki ia mō te kai, mō te kōrero, whakatau tikanga me te ngahau tahi. I te pūaotanga o tēnei rautau, ka oho mai anō ēnei tikanga hei whakanui i tō tātou ao motuhake, hei whakamānawa i te whenua, e whai pānga, e nohoa nei e tātou katoa. E haere tonu nei ēnei tikanga i roto i te Ahurei o Matariki o ēnei rā.

If you would like to learn more about Matariki, you can find a number of free resources available through our mātauranga partner, Te Wānanga o Aotearoa. Check out their website here.